Et Asien Travel Projekt

Vores Partnere

logo cbt-iThailand Community Based Tourism Institute (CBT-I) blev grundlagt i 2006, og er en non-profit organisation under Thailand Research Fund (TRF) i Chiang Mai, Nordthailand.

CBT-I blev grundlagt ud fra den overbevisning, at turisme kan fungere som et værktøj for udvikling af thailandske lokalsamfund. For at opnå bæredygtig udvikling er det dog vigtigt, at medlemmer fra lokalsamfundene deltager i og drager fordel af turismeudviklingen.

CBT-I er resultatet af en sammenlægning af to thailandske organisationer, The Responsible Ecological Social Tours Project (REST) og The Thailand Research Fund Regional Office CBT Team, der har arbejdet henholdsvis 12 og 5 år på at udvikle, træne, støtte, planlægge, markedsføre og evaluere CBT i lokale landsbyer. Dette forudgående arbejde har opbygget viden, kompetencer og selvsikkerhed hos medlemmer af lokalsamfundene, der er spredt udover hele Thailand. Arbejdet har taget hensyn til, og anerkendt, lokalkultur og miljø, støttet kampen for lokale rettigheder, samt bidraget til en mere bæredygtig håndtering af naturressourcer. Sidst men ikke mindst har det ført til udviklingen af Thailands største netværk af CBT-landsbyer.

CBT-I har ført dette arbejde videre ved at stimulere støtte til CBT-landsbyerne igennem forskellige turismeaktører på markedet. Da CBT-I’s vision er at yde støtte til og formidle samarbejdet imellem diverse aktører i turismeindustrien, det være sig fra græsrodsniveau til internationalt niveau, samarbejder organisationen derfor med lokalsamfundene, den thailandske regering, NGO’er, akademikere og udvalgte rejsearrangører. Formålet er at styrke kapaciteten i thailandske lokalsamfund i forhold til at udvikle og drive bæredygtige, ansvarlige turismeaktiviteter i fremtiden. Holdet bag CBT-I arbejder over hele Thailand, og spænder over diverse kulturelle og naturlige miljøer.