Et Asien Travel Projekt

Trenden i Thailand

Antallet af turister, der ankommer til Thailand er stadigt stigende, hvilket har fået de thailandske myndigheder til at prioritere bæredygtig vækst først og fremmest. Som beskrevet her, er økoturisme en speciel form for turisme, der støtter miljøbeskyttelse, lokal deltagelse i turismeaktiviteter og bæredygtighed. Med målet om at påvirke de naturlige og kulturelle omgivelser mindst muligt, er økoturisme blevet markedsført som et alternativ til masseturisme. Antallet af internationale turister forventes at fordobles inden 2020 på verdensplan, og det er især i udviklingslande, såsom Thailand og andre sydøstasiatiske lande, hvor stigningen forventes at ske. Som en reaktion til det høje antal af besøgende i landet, og forventningerne om fortsat rekordvækst, begyndte økoturisme så småt at udvikle sig i slutningen af 1990erne.

Thailands turistorganisation, TAT, der blandt andet står for markedsføringen af Thailand som en feriedestination, har i samarbejde med det thailandske Ministerium for Turisme og Sport vedtaget økoturismekonceptet i en thailandsk kontekst, som ét af de første lande i Sydøstasien. Dette betyder, at konceptet ligger til grund for den nationale turismepolitik og strategi for de kommende år, og fokuserer især på de fire elementer: naturbaseret turisme, bæredygtig håndtering af turismeaktiviteter, lærerige aktiviteter og deltagelse af lokalsamfund i planlægningsprocesser. Med ordene ’going green’ markerer TAT, hvordan de fremover vil tage det miljømæssige ansvar seriøst ved at udvikle bæredygtige strategier for turismeindustrien i Thailand. Dette har blandt andet ført til udarbejdelsen af de såkaldt ’7 Greens’, der fungerer som retningslinjer for, hvordan turismeindustrien i landet kan skabe en balance mellem bæredygtighed og markedsføring af rejseoplevelser.  Du kan læse mere om ’7 Greens’ i illustrationen nedenfor.

Thailand-7-Greens-Strategy

7 Greens. Bæredygtige retningslinjer for private virksomheder i turismeindustrien.

For at bringe denne nye bæredygtige tankegang ind i markedsføringen af Thailand som en feriedestination, har TAT igangsat kampagnen ’From Thaispective’, der kaster lys over andre thailandske attraktioner end blot sol og strand. Kampagnen har altså det formål at give et andet indblik i de rejseoplevelser, man kan finde i landet end dem, der associeres med masseturismen. Nedenstående video er en del af ’From Thaispective’-kampagnen, og den viser en unik rejseoplevelse i en af landsbyerne i Nordthailand, som er en del af Community Based Tourism (CBT) programmet. Da CBT er kendetegnet ved at være et bæredygtigt koncept, understreger videoen altså den lokale landsbyoplevelse, CBT og økoturisme som en unik thailandsk rejseoplevelse. Hvis du efter at have set videoen også blev draget af stemningen i CBT-landsbyen, kan du læse mere om, hvordan du kan få en lignende lokal landsbyoplevelse her.

 

Med støtte fra blandt andet TAT og andre lignende organisationer, findes der nu et antal grønne initiativer i Thailand, som søger at informere og vejlede turister om økoturisme i udvalgte områder. Som eksempler kan nævnes Hua Hin Green Map og Mae Hong Son Green Map. Begge disse projekter er startet for at identificere og promovere lokale virksomheder og organisationer, som gør en indsats for at støtte miljøet og lokalsamfundene i områderne (Hua Hin i Sydthailand og Mae Hong Son i Nordthailand). Disse ’grønne kort’ giver derfor besøgende i byerne en mulighed for at møde og støtte lokale virksomheder og lokalbefolkningen, herunder information om blandt andet souvenirbutikker, restauranter, hoteller og rejseagenter, der alle arbejder for en grønnere turismeindustri. Initiativer som disse giver altså besøgende en nem mulighed for at få en grøn oplevelse.

Desværre er der også en del turismeaktører på det thailandske marked, som drager nytte af økoturismens popularitet og attraktivitet ved at betegne turismeprodukter og oplevelser som ’øko’, ’grønne’ og ’bæredygtige’, selvom disse i virkeligheden ikke bidrager til miljøbeskyttelse og kulturel bevaring i lokalsamfundene. Det er derfor vigtigt at være opmærksom og skeptisk, når man som rejsende køber sig til en økooplevelse i Thailand. Når man for eksempel besøger en landsby og dens beboere er der stor forskel på, om landsbybefolkningen er passivt eller aktivt engagerede i turismeaktiviteterne i byen. Der findes et stort antal eksempler, hvor aktiviteter finder sted i landsbyen, men disse er udviklet og drevet af private virksomheder udenfor landsbyen, uden nogen form for fælles målsætning og samarbejde med landsbybefolkningen. Denne form kan beskrives som ’turisme i landsbyen’, hvorimod Community Based Tourism (CBT) repræsenterer den aktive deltagelse af lokalsamfundene i udviklingen og varetagelsen af turismeaktiviteterne. Siden CBT-konceptet endnu ikke er standardiseret, er der desværre en række rejseagenter som klassificerer ’turisme i landsbyen’ som CBT, og dermed økoturisme. Dette er også kendt som ’greenwashing’, eller oversat til dansk ’grønvaskning’, med en skjult henvisning til den hvidvaskning af penge, der finder sted i den kriminelle underverden.  Man kan som rejsende, der er interesseret i CBT-oplevelser, gøre sig en række overvejelser før man køber en rejseoplevelse. Dette kan du læse mere om her.