Et Asien Travel Projekt

Økoturisme på Agendaen

UNWTO

unwto_logoDe Forenede Nationers turismeorganisation, UNWTO, arbejder for at fremme ansvarlig og bæredygtig turisme. FN’s otte Millenium Development Goals, der blandt andet indebærer at bekæmpe ekstrem fattigdom og hungersnød, at sikre miljømæssig bæredygtighed, at fremme ligestilling mellem kønnene samt at støtte globalt udviklingssamarbejde, danner grundlag for en stor del af UNWTO’s arbejde. Ved at fungere som en platform for viden, samarbejde og iværksætteri, opfordrer UNWTO turismeindustrien og dens mange aktører til at tage det sociale og miljømæssige ansvar, som følger med industrien, på sig. UNWTO’s anerkendelse af turisme som et værktøj til at opnå økonomisk vækst og bæredygtighed stemmer overens med Community Based Tourism (CBT), da dette netop søges opnået igennem denne turismeform. Ved at vælge CBT-produkter, støtter man som turist op om det internationale samarbejde, og om den bæredygtige udvikling af lokalsamfundet.

FN og Økoturisme i Thailands Mae Hong Son Provins

Siden 2009 har adskillige FN organisationer samarbejdet i Nordthailands Mae Hong Son provins om at forbedre levestandarden i provinsen. Dette sker blandt andet ved at fokusere på uddannelse af lokalbefolkningen, så de fremover kan skabe en indkomst baseret på de nyerhvervede kompetencer. Fokus er også på hvordan lokalbefolkningen håndterer naturressourcerne i lokalområdet, for på den måde at bevare miljøet på lang sigt, samt på at udvikle CBT som et alternativ til masseturisme. To landsbyer i provinsen blev udvalgt til at være en del af projektet, herunder Karen landsbyen Muang Paem i Pang Ma Pa distriktet. Ved hjælp af ’cultural mapping’, hvor landsbyens kultur, historie, livsstil samt samhørighed med naturen blev kortlagt i samarbejde med landsbyens beboere over en halvårlig periode, har det været muligt at opnå omfattende viden om landsbyen og dens beboere. Denne proces dannede baggrund for udviklingen af CBT-oplevelsen i landsbyen, hvor der er taget udgangspunkt i landsbyens unikke karakter og kultur for at danne en autentisk oplevelse, der kan deles med gæster i landsbyen. Projektet førte også til udviklingen af Mae Hong Son Green Map, der identificerer lokale virksomheder og organisationer, som gør en indsats for at bevare miljøet og støtte lokalsamfundene i provinsen. Dette ’grønne kort’ giver derfor rejsende til provinsen en nem mulighed for at få en grøn oplevelse.

 

FN-projekt, overblik over deltagende organisationer

Overblik over organisationer, der tager del i projektet i Mae Hong Son provinsen

FN-projektet, der forventes endeligt færdiggjort i løbet af 2013, har altså formået at inkludere lokalsamfund, offentlige organisationer og private virksomheder i den fremtidige bevarelse af kultur og naturressourcer i provinsen. Samtidig har det rustet de to landsbyer til at byde gæster velkomne baseret på landsbysamfundenes egne ideer og forventninger til turisme. Du kan læse mere om, hvordan du kan opnå en unik rejseoplevelse samtidig med du støtter lokalsamfundet ved at besøge Karen landsbyen Muang Paem her.

ASEAN

ASEAN-Logo

ASEAN (Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer) erkender, ligesom mange andre internationale organisationer, at bæredygtig udvikling er vejen frem for at imødekomme nogle af målene bag dannelsen af samarbejdsorganisationen. Disse inkluderer at styrke den økonomiske, sociale og kulturelle udvikling i de 10 medlemslande – Thailand, Laos, Vietnam, Malaysia, Indonesien, Filippinerne, Myanmar, Cambodja, Brunei og Singapore – ved at dele ’Én vision, Én identitet, Ét samfund’. Turisme er én af de økonomiske aktiviteter, der danner basis for væksten i medlemslandene, og tre strategier er blevet formuleret for regionen:

  1. Udvikling af innovative, regionale oplevelsesprodukter, kreativ marketing og investeringsstrategier.
  2. Bedre kvalitet i forhold til HR (human resources), service og turismefaciliteter i regionen.
  3. Forbedring af mulighederne for at rejse imellem medlemslandene, herunder forøget ASEAN integration.

Da antallet af turister, der besøger medlemslandene, fortsat forventes at stige i fremtiden, er der stor sandsynlighed for, at lokalsamfund vil blive forvandlet til turismedestinationer, hvilket, uden tilstrækkelig planlægning, ledelse og kapacitet, kan forårsage miljø- og sociokulturelle problemer. Af samme grund er CBT (Community Based Tourism) blevet et anerkendt udviklingsværktøj på lokalt plan i samtlige medlemslande, da man, ved at give de lokale samfund muligheden for at deltage i planlægningen og driften af turismeproduktet, kan støtte den bæredygtige håndtering af sociale og miljømæssige ressourcer. Da hvert medlemsland har eksempler på CBT, er der godt grundlag for at dele erfaringer og viden landene imellem. Således mødtes repræsentanter fra turismeindustrien i 8 ud af de 10 medlemslande for at diskutere muligheden for at udvikle en fælles standard for CBT-konceptet ved en konference i Bangkok i maj 2013. Dette var første gang, at akademikere, erhvervsdrivende samt repræsentanter fra den offentlige og private sektor mødtes i et ASEAN forum for at dele erfaringer og viden om CBT.  En CBT standard vil sikre gennemskuelighed, troværdighed og kvalitet, når en rejsende står og skal vælge én rejseoplevelse fremfor en anden. Fællesskab og samarbejde var nøgleord ved konferencen, da det er vigtigt at opnå en fælles forståelse for konceptet for at kunne udvikle og markedsføre CBT til turister.

Hvis du ønsker at læse mere om CBT konferencen i Bangkok, se her.

TIES

TIES-logo

TIES (The International Ecotourism Society), en non-profit organisation, der arbejder for at promovere ansvarlig turisme, har siden 1990 fungeret som en ledende aktør indenfor økoturisme. Organisationen fungerer som et netværk for turismeaktører samt individuelle rejsende, da man både som virksomhed og rejsende kan opnå medlemskab, og dermed adgang til det omfangende informations- og vejledningsmateriale, der findes om økoturisme. Med det formål at fremme udviklingen af økoturisme og bæredygtige turismeprodukter, har TIES igennem to årtier udarbejdet retningslinjer, standarder og informationsmateriale til deres medlemmer. Ligeledes står organisationen for uddannelses- og træningsprogrammer, der ruster medlemmerne til bedre at kunne praktisere økoturisme i fremtiden.

Udover at fungere som en vidensbank, samarbejder TIES også med andre internationale organisationer om at udvikle og støtte økoturismeprojekter rundt omkring i verden. Disse projekter spænder vidt, fra udarbejdelsen af en national bæredygtig turismeudviklingsstrategi i El Salvador til udviklingen af bæredygtige ‘mountain trails’ i Libanon.

Hvis du som rejsende ønsker at støtte op om TIES vigtige arbejde, kan du med et gratis medlemskab opnå adgang til det internationale netværk, information om økoturismeprodukter, rejsetips og meget andet. Du kan tilmelde dig TIES her.