Et Asien Travel Projekt

Fordele ved CBT

Der er en række fordele forbundet med CBT, både for lokalbefolkningen, miljøet og for dig som gæst. Nedenfor vil et udvalg af disse fordele blive præsenteret.

Sociale og politiske fordele:

Udvikling af Kompetencer

CBT-processen har ledt til udviklingen af forskellige nye færdigheder og kompetencer, samt selvtillid hos landsbybeboere. Under planlægningsfasen (4-10 måneder) omfatter disse nyerhvervede kompetencer blandt andet; udvikling af en kritisk tilgang til problemstillinger, diskussion, kompromis, opnåelse af enighed i en større gruppe, planlægning og udvikling af CBT-aktiviteter. Som lokalsamfundet begynder at modtage turister, vil lokalbefolkningens sociale status blive styrket igennem deres nye rolle som værter og lokalguider. De vil udvikle og forbedre deres kommunikations- og præsentationsfærdigheder ved at vise gæster de hverdagselementer, der definerer, hvem de er og gør dem stolte.

Træning, workshops, seminarer og studieture styrker lokalsamfundets effektivitet i forhold til at planlægge, organisere, lede, administrere, overvåge og evaluere turismeaktiviteterne. Endvidere vil medlemmer af CBT-aktivitetsgrupperne være med til at videregive traditioner til den næste generation, som vil opbygge en stolthed over disse i befolkningen.

Styrke og Fællesskab i Samfundet

CBT er en proces, der opmuntrer til at hver enkeltperson i landsbyen kan deltage. Dette betyder, at alle har en chance for at samarbejde, dele færdigheder og håb. Ved at hjælpe hinanden med at planlægge og drive CBT, danner beboerne tættere og stærkere bånd, der danner grundlag for en styrkelse af tillid og fællesskab i lokalsamfundet.

Styrket Social Status for Lokalsamfundet og Kvinder i Samfundet

Når lokalbefolkningen definerer deres kerneværdier, beskriver deres livsstil for verden udenfor og forbedrer deres kommunikationsfærdigheder hjælper det dem ikke bare til at interagere med turister. Disse færdigheder har også styrket de lokale til at forhandle og præsentere dem selv bedre overfor udefrakommende grupper, herunder nationalparker, private virksomheder og andre magtfulde aktører, der har stor indflydelse på livet i landsbyen.

Igennem de seneste 50 år har Thailand oplevet et skift væk fra landbruget mod modernisering og industrialisering. Før i tiden plejede mænd og kvinder at leve og arbejde tæt sammen, men i dag rejser mændene ofte væk for at arbejde i byerne, hvilket betyder, at det er overladt til kvinden at tage hånd om hjem og familie. Denne livsstilsændring har haft mange sørgelige konsekvenser, deriblandt opløsning af familier, en stigning i HIV/AIDS og en stigende institutionalisering af mænd som eneforsøgere, og derved kvinder som passive modtagere.

Kvinder spiller en stor rolle i CBT. De deler ansvaret for at udvikle, organisere og deltage i CBT-aktiviteterne. Kvinder er også oftest ’homestay’-værtinder, samt eksperterne i lokal madlavning, kunst og håndværk.

Sociale og Kulturelle Fordele

Styrket Stolthed over Lokalsamfundet

Befolkningen i de landlige områder i Thailand, specielt fra de etniske minoritetsgrupper, er ofte set ned på i det thailandske samfund, da den er opfattet som tilbagestående og underudviklet. Ved at lære om og opleve hverdagslivet i disse områder dannes der en øget forståelse og respekt imellem byboere og landsbybeboere, og racismen i samfundet bliver minimeret. Positiv feedback fra besøgende, herunder turister, offentligt ansatte, studerende og akademikere, har styrket stoltheden over at være del af det lokale samfund, samt fremmet fornemmelsen af kulturel identitet og gruppebevidsthed.

Videreformidling af Traditionelle Kompetencer og Viden på Tværs af Generationer

Ofte er det den ældre generation, der sidder inde med traditionel lokal viden om miljøet, lokale håndværk, vævning, lokal mad, ceremonier og medicin. På grund af en stigende udefrakommende indflydelse har den yngre generation ofte være uinteresserede i at lære om landsbytraditionerne. CBT-aktiviteterne er ofte baseret på de traditionelle aspekter af hverdagslivet, hvilket giver den yngre generation en ny mulighed for og incitament til at danne interesse for og påskønnelse af deres kulturarv.

Forøget Bevidsthed om Hygiejne og Sikkerhed

Gæster, der ankommer til landsbyen er forberedt på at ofre nogle af bekvemmelighederne fra deres egen hverdag. CBT-processen har vejledt omkring tilberedning af mad, renlighed af toilet og badeområder, samt præsentation af soveområder. Siden CBT-netværket begyndte at arbejde med landsbyerne, og siden familier begyndte at modtage gæster udefra, er forbedringer blevet bemærket i forhold til hygiejne både udenfor og indeni hjemmene. Dette vil uden tvivl have en positiv effekt på samfundets sundhedstilstand.

Økologiske Fordele

Her følger nogle konkrete eksempler på, hvordan CBT har støttet miljøet i lokalområderne:

  1. Kortlægning af naturressourcer i lokalområdets økosystem. Fauna og flora er blevet registreret, og tidsperioder, hvor naturområderne ikke bør forstyrres, er blevet identificeret. Brugen af naturressourcer er også blevet kortlagt for at undersøge forholdet mellem lokalsamfundet, miljøet og naturressourcer. Disse undersøgelser er normalt varetaget af lokalsamfundets yngre generation, og informationen er gennemgået af de ældre og videregivet til resten af beboerne. Denne proces viser tydeligt, hvordan lokalsamfundet er forbundet med det naturlige miljø, og det underbygger vigtigheden af at beskytte det lokale økosystem og håndtere naturressourcer på en bæredygtig måde.
  2. På grund af den indtægtskilde, der stammer fra CBT, har landsbymedlemmer nu fået et økonomisk incitament til at beskytte deres naturlige miljø, da det er vigtigt at bevare skov og hav for at fremstå som en attraktiv destination for kommende gæster.
  3. De oplevelser, som gæster fra større byer får i landsbyen, skaber en større forståelse for forholdet imellem mennesker og den naturlige verden. Dette opmuntrer gæster til at overveje deres egen brug af naturressourcer, når de tager hjem igen. Resultatet er mindre økologiske fodaftryk rundt om i verden.

Økonomiske Fordele

CBT er en gradvis læringsproces. Selvom der er klare økonomiske fordele ved CBT er alle enige om, at deltagelsen i denne proces er den egentlige mulighed og motiverende faktor for at investere tid og energi i CBT. Turismeindustrien er usikker, og specielt påvirkelig i forhold til lokale og internationale begivenheder som 9/11, SARS eller fugleinfluenza. I løbet af få dage kan turister forsvinde fuldstændigt fra tidligere blomstrende destination, og lader kun fortvivlelse og arbejdsløshed blive tilbage. Som en konsekvens heraf er CBT-netværket opmærksomme på at landsbyerne ikke bliver afhængige af turisme. Heldigvis fastholder landsbyerne fortsat deres primære indtægtskilde, og er enige i, at små grupper af turister, fra tid til anden, vil lede til en mere interessant og bæredygtig oplevelse. Ikke desto mindre er CBT med til at give en betydningsfuld supplerende indkomst, og har støttet lokalsamfund direkte økonomisk i deres roller som guider, ’homestay’-værter eller håndværksfremstiller, samt indirekte igennem CBT-midler dedikeret til at støtte og udvikle hele lokalsamfundet.